Opšti uslovi korišćenja i kupovine

BIT MEDIA DOO je generalni distributer i uvoznik brenda Qoltec u Srbiji
Mesto: Novi Beograd | Ulica i broj: Gandijeva 186 lokal
Matični broj: 21076694 | PIB: 108832893
Web: www.qoltec.rs | Telefon: +381 63 11 99 001 | Email: office@ qoltec.rs

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici Qoltec.rs prihvatate Uslove korišćenja i kupovine koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. Qoltec.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Uslovi korišćenja internet prodavnice Qoltec.rs

Komunikacija elektronskim putem

Kada posetite Qoltec.rs ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasni ste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Bit Media doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostubni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Bit Media doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostubni našem sistemu.

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Qoltec.rs ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti Qoltec.rs. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na Qoltec.rs smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostubne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Vaš nalog

Ukoliko koristite Qoltec.rs, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem Qoltec.rs sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti Qoltec.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. Qoltec.rs zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije Qoltec.rs će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posetioci

Posetioci mogu komentarisati proizvode i slati email poruke na Qoltec.rs. Takođe Qoltec.rs ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena na Qoltec.rs . Protiv takvih aktivnosti Viper može pokrenuti odgovarajući zakonski postubak.

Način plaćanja

Sva plaćanja će se vršiti u srpskoj valuti – dinarima (RSD). Iznos za koji će račun vaše kreditne kartice biti zadužen dobija se konverzijom cene u evrima u srpski dinar prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije. Prilikom zaduživanja vaše platne kartice, isti iznos se konvertuje u lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost blage razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Opisi proizvoda

Qoltec.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Qoltec.rs ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstuba od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac.

Cene proizvoda

Sve cene prikazane na internet prodavnici su sa uračunatim 20% porezom na dodatnu vrednost (PDV).

Uslovi garancije

Za sve artikle, osim kablove i konektore, i ukoliko nije drugačije naznačeno na računu važi Zakonska obaveza – saobraznost u trajanju od 2 godine od dana kupovine.

IZJAVU O SAOBRAZNOSTI možete pronaći ovde.

Garantni rok za komplete za video nadzor iznosi 3 godine i važi od dana isporuke robe kupcu, što kupac dokazuje elektronskim računom (koji sadrži: naziv i sedište prodavca, datum i identifikacionu oznaku), fiskalnim računom ili garantnim listom.

Garantni rok počinje od datuma preuzimanja proizvoda, i on iznosi 36 (tridesetšest) meseci osim ako nije posebno naznačeno drugačije. Ukoliko kvar ne bude otklonjen u roku od 45 (četrdeset i pet) radnih dana od dana prijema uređaja na servis, obavezujemo se da ćemo neispravan uredjaj na zahtev kupca zameniti sa ispravnim, a ako u tom trenutku on nije tržišno raspoloživ, zamena će se izvršiti za neki adekvatan uredjaj uz razliku u ceni po važećem cenovniku. Boravak uređaja na servisu, kao ni ugradnja delova ne utiče na dužinu garancije.

Garancija se daje isključivo na ispravnost uređaja, a ne na njegovu funkcionalnost, jer se podrazumeva da je kupac upoznat sa tehničkim specifikacijama uredjaja, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani sklop zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvodjača.

Prilikom vraćanja uredjaja na reklamaciju kupac je dužan da uređaj donese sa pratećom opremom (napajanjem). Ne snosimo odgovornost za podatke koji se nađu na magnetnim i drugim medijima (hard disku), kao i za naknadno konfigurisanje uređaja, instalacije softwera itd. U tim slučajevima se primenjuju cene iz cenovnika servisnih usluga.

Garancija takođe ne važi u sledećim slučajevima:

 • ako se kupac nije pridržavao proizvodjačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda,
 • ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom,
 • ako je proizvod servisirala neovlašćena osoba.

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže i održavanja ili korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala u odnosu na propisan, mehanička oštećenja nastala krivicom kupca. Oštećenja nastala zbog varijacije napona električne mreže, udar groma i pratećih pojava, kao i slučajevi izlaganja uređaja uticaju vlage, vatre, sunca i sl.. Fizički oštećene ili spaljene elektronske komponente: procesori, čipovi, diode, kondenzatori, regulatori napona i druge elektronske komponente ne podležu garanciji.

Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru.

Nakon isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine) i garancije (3 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju kupac snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Slanje robe na servis je Gandijeva 186 lokal, 11070 Novi Beograd.

Bit Media doo će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostubnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Izdavanje fiskalnog računa

Uz svaku naručenu robu stiže i fiskalni račun.

Radno vreme

Online prodavnica Qoltec.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostuban o čemu ćete biti obavešteni.

Izmena (ažuriranje) podataka na sajtu

Qoltec.rs zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci Qoltec.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja Qoltec.rs.

Uslovi kupovine na internet prodavnici Qoltec.rs

Qoltec.rs je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.

Detaljni uslovi kupovine navedeni su u sledećem tekstu. Molimo Vas da se upoznate sa njima pre nego što obavite kupovinu:

I NARUČIVANJE
Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice Qoltec.rs potrebno je da ispratite sledeće korake:
1. Registracija po želji
2. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
3. Pregled Korpe
4. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
5. Način dostave
6. Izbor načina plaćanja
7. Pregled i potvrda narudžbenice

 1. Registracija po želji
  Ako želite možete se registrovati na Qoltec.rs. Registracija se obavlja samo jednom a svaki sledeći put kada posetite internet prodavnicu sistem će vas automatski prepoznati. Registracija se obavlja izborom opcije „Registracija“. Potrebno je da navedete svoju email adresu nakon čega će vam na nju biti poslata automatska poruka koja sadrži lozinku. Dalje, na prikazanoj stranici unesite lozinku i potvrdite unos klikom na odgovarajuće dugme. Otvoriće vam se početna stranica sajta, a kao potvrda uspešne registracije biće navedeno vaše ime pri vrhu svake stranice sajta.
  Ukoliko želite, sa sajta se u svakom trenutku možete odjaviti izborom opcije „Odjava“. Ponovnu prijavu na sajt možete obaviti izborom opcije „Prijava“ i navođenjem svoje email adrese i dodeljene lozinke.
  Napomena:Kao što je to uobičajeno na svim Internet sajtovima za registraciju je neophodno da vaš Internet browser podržava rad sa „cookies“. „Cookies“ su standardno uključeni na većini programa za pretraživanje interneta.
 2. Pronalaženje proizvoda koje želite da kupite
  Proizvodi su organizovani po kategorijama koje možete pregledati poput kataloga. Kada pronađete proizvod koji želite da naručite izaberite dugme „Stavi u korpu“. Time ste proizvod ubacili u svoju korpu (isto kao u klasičnoj prodavnici). Dalje, slobodno možete nastaviti sa pregledavanjem proizvoda a u korpu možete dodati još proizvoda.
 3. Korpa
  Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite opciju „Korpa“. Na stranici korpa se prikazuju svi proizvodi koje sto da sada stavili u nju. U korpi možete navesti koliko komada jednog proizvoda želite naručite ili ako ste se predomislili u vezi nekog od njih, proizvod možete izbaciti iz korpe.
  Korpa je početna tačka u kreiranju narudžbenice. Kada ste zadovoljni sadržajem svoje korpe, krenite dalje na sledeći korak.
 4. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
  U ovom koraku je potrebno da navedete podatke o naručiocu i adresu gde je potrebno paket isporučiti. Podaci o naručiocu su podaci koji će biti navedeni na računu koji će vam biti poslat zajedno sa pošiljkom. Ukoliko kupujete kao fizičko lice, kao podatke o naručiocu navedite podatke iz lične karte. Ukoliko naručujete kao pravno lice (firma) navedite važeće podatke o firmi.
  Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku. Molimo vas da sve podatke navedete što preciznije kako bi vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja vaše pošiljke i sporije isporuke.
 5. Način dostave
  Dalje će vam biti prikazan način na koji će vam pošiljka biti dostavljena (kurirska služba, besplatna dostava i sl.)
 6. Izbor načina plaćanja
  U ovom koraku je potrebno da izaberete kako želite da platite naručene proizvode. Qoltec.rs podržava sledeće načine plaćanja:
  – plaćanje pouzećem (gotovinom ili karticom)
  – plaćanje debitnom ili kreditnom karticom
  – virmanski (uplatnicom na šalteru banke ili pošte, nalogom za prenos ili  e-bankingom)
 7. Pregled i potvrda narudžbenice
  Na kraju, pre nego što potvrdite narudžbenicu, možete još jednom pogledati sve njene detalje: šta ste naručili, podatke o naručiocu, adresu isporuke, kako će pošiljka biti upakovana, kada će biti dostavljena, koliko iznose troškovi dostave, kolika je ukupna cena, itd.
  Ukoliko se slažete sa narudžbenicom izaberite opciju „Potvrdi“ čime je ona kreirana. Automatski sa potvrdom narudžbenice na registacioni email vam se šalje pregled narudžbenice i uputstvo za plaćanje.

II STATUS NARUDŽBENICE

Stranica „Vaš nalog“ vam je dostubna nakon uspešne registracije. Ona je vidljiva samo vama i na njoj možete ažurirati svoje registracione podatke i pratiti statuse svojih narudžbenica. Nakon kreiranja, narudžbenice će se pojaviti na stranci „Vaš nalog“. Ovde možete ponovo pogledati sve detalje narudžbenice i preuzeti predračun. Takođe, na istoj stranici možete pratiti u kojem statusu je vaša narudžbenica, npr.: nakon kreiranja narudžbenice status će biti „čeka se uplata“, čim se registruje vaša uplata na našem računu status će biti promenjen u „u pripremi (plaćeno)“ što znači da je uplata evidentirana i da se pošiljka priprema. U trenutku predaje vaše pošiljke kurirskoj službi koja vrši dostavu, status pošiljke će biti promenjen u „poslato“. To znači da će vam sutradan kurir doneti pošiljku. Na kraju kada pošiljku primite, status će postati „uručeno“. Takođe, sve promene statusa narudžbenice je praćeno i email obaveštenjima koja ćemo vam slati na email adresu koju ste ostavili prilikom registrovanja.

III PLAĆANJE

Qoltec.rs podržava sledeće načine plaćanja:

– plaćanje debitnim ili kreditnim karticama
Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon potvrde narudžbenice na stranici bezbednog plaćanja izvršite plaćanje VISA, MASTER ili MAESTRO karticom. Svi detalji u vezi plaćanja biće vam automatski poslati na email nakon izvršenja plaćanja.

– plaćanje pouzećem
Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši gotovinom ili karticom. Kuriri na svojim postojećim uređajima imaju instaliranu aplikaciju koja omogućava prihvat beskontaktnih plaćanja, a vi ćete umesto gotovinom, moći poštarinu i otkupninu da platite i svojom platnom karticom ili mobilnim telefonom.

– uplatnicom na šalteru banke ili pošte
Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon potvrde narudžbenice na šalteru banke ili pošte izvršite uplatu iznosa sa narudžbenice na naš račun. Svi detalji kako da popunite uplatnicu biće vam automatski poslati na email nakon što potvrdite narudžbenicu.

– e-bankingom
Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon što potvrdite svoju narudžbenicu, putem svog e-banking naloga izvršite plaćanje iznosa sa narudžbenice. Svi detalji u vezi plaćanja biće vam automatski poslati na email po vašoj potvrdi narudžbenice.

Napomena:
Ukoliko ne izvršite plaćanje po narudžbenici u roku od 7 dana od dana njenog kreiranja, ista će biti stornirana i obrisana. Nakon isteka perioda od 7 dana plaćanje po toj narudžbenici nije moguće, ali možete napraviti novu narudžbenicu i izvršiti uplatu po njoj.

IV ISPORUKA ROBE

Isporuka robe za sve kupce čija je vrednost korpe veća od 20.000,00 dinara je BESPLATNA, za iznose ispod 20.000,00 dinara troškovi isporuke se obračunavaju prema odabiru načina isporuke: Standardno, Brzo i Ekspres.

Cena svake isporuke je jasno naznačena prilikom kupovine i troškovi isporuke se prikazuju na narudžbenici. enovniku kurirske služve D Express (tabela ispod) i jasno su iskazane na narudžbenici.

Dostava naručenih proizvoda iz narudžbenice se obavlja odmah ako je plaćanje pouzećem ili putem kartice, ukoliko je virmansko po evidentiranju vaše uplate.

Dostavu pošiljki vrši kurirska služba D Express i moguća je samo na teritoriji Srbije bez Kosova. Ukoliko ste naručili robu i plaćate pouzećem potrebno je da izvršite plaćanje kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Ako ste plaćanje izvršili debitnom ili kreditnom karticom ili virmanski potrebno je samo da preuzmete paket. Okvirno vreme za koje će pošiljka biti uručena je od 24 do 72 sata u zavisnosti od lokacije kupca.

U slučaj kada je roba oštećena prilikom transporta, potrebno je da nam prijavite odmah na email office@Qoltec.rs ili telefon 063/11-99-100 najkasnije 24 sata nakon prijema pošiljke zbog roka na reklamiciju kurirskoj službi.

V SAOBRAZNOST I REKLAMACIJE

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate.

Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju. Reklamacije slati na reklamacije@Qoltec.rs

Izjava o saobraznosti

Poštovani,
Zahvaljujemo Vam na kupovini naših proizvoda. Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate svu  tehničku dokumentaciju i da se prilikom upotrebe pridržavate priloženih upustva.

Za sve proizvode koji imaju garanciju dužu od dve godine osim saobraznosti vrede isti uslovi definisani zakonom.

REKLAMACIJE U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U skladu sa članom 50. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.glasnik 62/14 i 6/2016) roba je saobrazna ako:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora,
 • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 52 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni popravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2 ovog člana nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskine ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3 ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora stvara prethodne troškove uzimajući u obzir:

 1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi, trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava navedena u stavu 1 ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovinu (kopiju računa, slip i sl.).

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoru potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Trgovac je dužan da najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zatev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

OBAVEZE POTROŠAČA

 1. Da se pridržava priloženog upustva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda
 2. Da eksploataciju opreme vrši u skladu sa priloženim upustvom za upotrebu, navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
 3. Da obezbedi odgovarajuće uslove u kome će uređaj biti smešten u zavisnosti od namene i tehničkih karakteristika uređaja  koja su data  u  uputstvu uz uređaj.
 4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%,
 5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju, za sve uređaje koji zahtevaju uzemljenje
 6. Da po mogućstvu sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u toku trajanja reklamacionog roka
 7. Da instalaciju/servis poveri isključivo ovlašćenim licima

IZJAVA

 1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.
 2. Proizvod će ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstava iz priložene tehničke dokumentacije
 3. Proizvođač ne odgovara za tehničke karaktetiristike objekta u koje se ugrađuju proizvodi. Proizvođač odgovara samo i isključivo za tehničke karakteristike proizvoda.

VI PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE, VRAĆANJE ROBE

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.Qoltec.rs  smatra prodajom na daljinu.

U skladu sa članom 28  zakona u slučaju  prodaje na daljinu ustanovljava se pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji je dostupan je na našoj prodajnoj internet stranici (preuzmite Word ili PDF dokument). Obrazac treba shodno popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na sledeću adresu: Bit Media d.o.o, Poslovna jedinica Sve za video nadzor, Gandijeva 186, 11070 Novi Beograd.

Ukoliko se odlučite za odustanak od ugovora, najljubaznije Vas molimo razlog odustanka navedete (nije neophodno) u obrascu za odustanak, kako bismo razlog Vašeg nezadovoljstva mogli što je pre moguće otkloniti i unaprediti  naše poslovanje u cilju zadovoljenja interesa naših kupaca.

U skladu sa članom 28.  Zakona, bez odlaganja ćemo potvrditi prijem u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac, osim ako prodavac izričito ne naglasi da će svojevoljno platiti troškove vraćanja robe. U uputstvu ćemo Vam dati predlog kako da nam se proizvod najefikasnije i uz najmanje troškove vrati.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (uputstva itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna a uskladu sa članom 37 zakona.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Bit Media doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio prilikom preuzimanja (pouzećem), uplatom na račun ili e-bankingom, Bit Media doo će povraćaj izvršiti uplatom iznosa na žiro račun kupca. Ukoliko kupac ne poseduje žiro račun povraćaj sredstava će biti izvršen uslugom PostNet slanja novca.